Verantwoordelijkheid nemen: Patiëntveiligheid op 1!

Verantwoordelijkheid nemen: Patiëntveiligheid op 1!

In Nederland is de zorg al jarenlang van een hoog niveau. Zowel binnen de Cure als de Care scoren we jaarlijks hoog wanneer het gaat om vergelijkingen met andere landen. Tegelijkertijd horen en zien we steeds meer over onderwerpen waarbij we nog flinke stappen moeten zetten. Neem nou patiëntveiligheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert, meer dan regelmatig, onderzoeken uit om vast te stellen of bijvoorbeeld ziekenhuizen voldoende maatregelen nemen om infecties te voorkomen. In het meest recente rapport komt, helaas, wederom naar voren dat dit onvoldoende het geval is. De IGZ constateert dat ziekenhuizen te weinig doen om patiëntveiligheid te kunnen garanderen.

 

WIP en WIP-richtlijnen

Een belangrijk fundament in de wijze waarop de IGZ controleert zijn de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-richtlijnen. Deze richtlijnen hebben als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk door ziekenhuizen. Het is dan ook bijzonder dat veel ziekenhuizen onvoldoende in staat zijn deze richtlijnen te implementeren binnen de eigen organisatie.

Een voorbeeld van een WIP-richtlijn is “Bedden en Toebehoren”. Dit is een richtlijn waarin staat beschreven hoe ziekenhuizen om moeten gaan met het reinigen van bedden en toebehoren; juist omdat bedden en toebehoren een besmettingsbron kunnen zijn. Deze richtlijn zegt dat er bij voorkeur machinaal gereinigd moet worden na ontslag van de patiënt. In de praktijk blijkt echter dat er in Nederland maar 8 ziekenhuizen voldoen aan die richtlijn, omdat daar machinaal wordt gereinigd. De overige ziekenhuizen reinigen bedden en toebehoren dus nog met de hand.

 

Handmatig reinigen van ziekenhuisbedden

Een door IMS Innovations uitgevoerd onderzoek toont aan dat handmatig reinigen van ziekenhuisbedden en toebehoren niet het gewenste resultaat oplevert: een visueel en bacteriologisch schoon bed.

In veel gevallen heeft dit onderzoek zelfs aangetoond dat veel bedden na reiniging vuiler zijn dan daarvoor. Hiervoor is een logische verklaring te vinden. Mensen zijn immers niet goed in staat om altijd hetzelfde te doen: mensen maken fouten, worden moe en er is onvoldoende voorlichting en begeleiding alsmede onvoldoende tijd om bedden en toebehoren te reinigen. Het uitgevoerde onderzoek toont aan dat in verschillende ziekenhuizen het resultaat van handmatig reinigen een reductie van 65% van het aantal RLU (Relative Light Units) oplevert. Dit betekent dat er nog 35% van de aanwezige vervuiling, in de vorm van eiwitten welke in bacteriën aanwezig zijn, aanwezig is het bed.

Tevens is handmatig reinigen tot nu toe niet te reproduceren volgens dezelfde standaard en ook niet te valideren. Het is logisch te veronderstellen dat, ondanks dat we hier nog geen wetenschappelijke onderbouwing voor hebben, ziekenhuizen hiermee risico’s lopen wanneer het gaat om patiëntveiligheid.

 

Machinaal reinigen van ziekenhuisbedden

Machinaal reinigen, bij voorkeur gerobotiseerd, zorgt wel voor een reproduceerbaar proces en is bij uitstek te valideren. Dit reproduceerbare en valideerbare proces is terug te vinden in de VMARC. De VMARC is een machinale oplossing voor het reinigen van ziekenhuisbedden en toebehoren, ontwikkeld door IMS Innovations.

Met behulp van deze machine worden ziekenhuisbedden en toebehoren constant middels dezelfde parameters gereinigd met precisierobots. Zo zijn ziekenhuizen veel beter in staat om het risico op infecties en infectieverspreiding enorm te verminderen.

 

Uitstekende resultaten na machinaal reinigen

Nu begrijpen wij ook dat alleen enkel een proces valideren nog niets zegt over het resultaat van dat proces. Daarom hebben wij uiteraard ook metingen uitgevoerd op het resultaat van ons reinigingsproces. Deze metingen hebben we uitgevoerd met het Erasmus MC te Rotterdam om daarmee de onafhankelijkheid aan te tonen, en omdat het Erasmus MC ook het handmatig reinigen heeft gemeten. De uitkomsten van de metingen tonen aan dat het reinigen van ziekenhuisbedden met de VMARC een reductie realiseert van minimaal 95% van de aanwezige vervuiling.

Graag gaan wij de uitdaging aan om met ziekenhuizen waar handmatig gereinigd wordt vast te stellen wat het resultaat van hun proces is om van daaruit een business case op te kunnen bouwen waarbij aangetoond wat de kwalitatieve en financiële voordelen zijn van het reinigen met de VMARC. Want een goede patiëntveiligheid, daar strijdt u toch ook voor?

Terug naar nieuwsoverzicht

Contact

VMARC is een product van IMS Innovations bv
De Corantijn 4, 1689 AP Zwaag, Nederland
T +31 (0)229 50 17 80 F +31 (0)229 50 19 01 E
www.imsinnovations.nl

Meer informatie?

 
Uitgebreid formulier
 
Verzend